5 Mart 2010 Cuma

Tekel İşçilerinin Direnişiyle Dayanışma

Lothar Bisky Avrupa Solu’nun, hükümetin kabul edilemez tavrına ve özel polis güçlerine rağmen Ankara’da Türk-İş genel merkezi önünde protestolarının 41. Gününü tamamlayan Tekel işçileriyle dayanışmasını belirtti.

Bakan Şimşek hükümetin “işten çıkarılan TEKEL işçileri için yapabileceği her şeyi yaptığını ama kamunun parasını boşa harcama lüksü olmadığını ileri sürdü.” TEKEL’in özelleştirilmesi kararını Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) değil önceki hükümetlerin aldığını hatırlatarak, kendilerinin işçilere 2007’de işten çıkarılmalarından önce fazladan iki yıl verdiklerini söyledi.

ASP, AKP hükümetinin işçileri 10 ay çalışıp ve 2 ay ücretsiz kalmaya, şimdiye kadar aldıkları ücretin üçte birine çalışmaya ve kazanılmış özlük haklarından vazgeçmeye zorlamasını kınıyor. “TEKEL işçilerinin kamu sektöründe insanca, tam zamanlı ve yaşamalarına yetecek bir ücretle çalışma hakları vardır.” ASP, Türkiye hükümetinin sendikanın görüşme çağrılarını görmezden gelmesini esefle kınıyor ve böylesi kabul edilemez bir tutum için gerekçe olmadığını düşünüyor.

Tekel’in özelleştirilmesi esnasında kapatılan fabrikalar nedeniyle işlerini kaybeden işçiler, 15 Aralık’ta hükümetin kendilerine diğer kamu kurum veya kuruluşlarında iş vermesi talebiyle protesto başlattılar. Protestonun 35. gününde tüm ülkeden gelen protestocular Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) genel merkezinin önünde açlık grevine başladılar.

ASP hükümetin 12.000 işçinin işten çıkarılmasını da içeren eski TEKEL depolarının kapatılması kararını endişeyle karşılıyor.

Bu esnada Avrupa Parlamentosu ve ASP üyesi Jürgen Klute ve Alman Gıda İşçileri Sendikası üyesi Selahattin Yıldırım dün Türkiye Müskirat Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu (Tek Gıda-İş) başkanı Mustafa Türkel’le Ankara’da görüştü. Hakları için mücadele eden Tekel İşçileri’ni ziyaret edip, destek verdiler.

TEKEL 2008 Şubat’ında sadece 17 dakika süren bir açık artırmayla 4 yıllık karına denk gelen bir fiyata British American Tobacco şirketine satıldı. British Amerikan Tobacco şirketi TEKEL’I sigara üretmek için satın almadı. Ucuz yoldan TEKEL’in piyasasına sahip olmak için bu fabrikaları kapattı. Böylece kendisi tekel haline geldi.

ASP kamu ve özel sektör sendikaları ve hükümet arasında bir sonuca ulaşılıncaya kadar görüşmesinde ısrar ediyor. Bu işçiler özlük haklarının korunduğunu ve yasal olarak sahip oldukları tüm haklarla birlikte başka kurumlara devredildiklerini görmelilerdir.

ASP, TEKEL işçilerinin anayasal haklarını savunduğunun görmezden gelinerek bu protestonun yasadışı gösteri olarak tanımlanmasını anlaşılamaz buluyor.

Lothar Bisky, Avrupa Sol Partisi Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder