16 Aralık 2010 Perşembe

Adil ve Demokratik Bir Dünyada NATO'ya Yer Yok

Avrupa Solu, Bloco de Esquerdalı yoldaşlarıyla birlikte Lizbon'daki “Paz Sim! NATO Não” gösterisine katıldı. 30.000 kişi Lizbon'daki özgürlük caddesinde özgür ve barış dolu bir dünya talep etti. Sesleri, bir kilometre ötede yapılan NATO zirvesinden duyulabilecek kadar güçlüydü ve savaşın getirdiği acımasız şiddet ve yıkımdan çeken tüm insanları temsil etmeyi amaçlıyordu.

Bu hafta sonu dünya liderlerinin üzerinde anlaştığı NATO'nun yeni stratejik konsepti, silahlanmayı hızlandırıyor ve küresel askeri harcamaların %75'ini gerçekleştiren üye ülkelerin silah harcamalarını artırıyorken, her gün binlerce insan açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Yeni konsept 32. maddesinde açıkça NATO ve AB arasında stratejik askeri ittifak olduğunu vurguluyor ve ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisini artırıyor. Bundan sonra devletler daha büyük askeri sorumluluk altına girecek.

3 Aralık 2010 Cuma

NATO’nun Yeni Doktrinine Hayır - Savaşa Hayır! (18 Kasım 2010)

"Avrupa Sol Partisi, NATO’nun yeni stratejik konseptini kınamakta, 18–21 Kasım’da Lizbon’da düzenlenen “NATO Karşıtı Zirve”yi ve bu hafta sonu tüm Avrupa’da düzenlenen diğer NATO karşıtı ve savaş karşıtı eylemleri desteklemektedir.

Soğuk savaşın sona ermesi ve 1991 yılında Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra NATO kendisini dağıtmak yerine genişlemiş ve küreselleşmiştir. “Terörle savaş” adı altında savaşa bulaşmış, 1999’da Yugoslavya’da, 2001’den beri Afganistan’da barbarca bir savaş yürütmüştür.

Biz; BM’nin daha da zayıflatılarak ve marjinalleştirilerek, NATO’nun yeni müdahaleci bir rol oynamasına ve “küresel polis” biçimine dönüşmesine tamamen karşıyız. NATO’nun yeni stratejik konsepti, gerginlikleri tırmandıracak ve yeni savaşlara yol açacak anakronik ve militarist bir modeldir. Bu yeni konsept; milyonlarca insan açlıktan ölürken ve sosyal koruma sistemleri var olan kapitalist kriz adına kökten biçimde kesilirken, günlük 4,2 milyar doları aşan küresel askeri harcamaları daha da arttıracaktır.

Nefret Suçları ve Azınlıklara Saldırıları Durdurun!-09 Kasım 2010"Uluslararası Faşizme ve Anti Semitizme Karşı Gün" dolayısıyla, Avrupa Sol Partisi olarak nefret suçlarının ve özellikle Avrupa'daki Müslümanlar, Romanlar ve Sintiler olmak üzere, azınlıklara saldırıların devamlı yükseldiğini vurguluyoruz. Yakın zamanda Roman yurttaşların Bulgaristan ve Romanya'ya sınırdışı edilmesi, Avrupa'nın AB yurttaşları için seyahat özgürlüğü ve eşit haklar anlaşmalarından ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. 

Daha da fazlası, İtalya'da "iç güvenliği korumak" adına yasadışı bir şekilde yeniden devreye sokulan gönüllü devriyeler,  Mussolini devriyle karşılaştırılabilecek şekilde, milisler yoluyla Roman, Sinti ve göçmenlere zulmedilmesine verilen zımni desteği gösteriyor. Faşizm küçümsenemez, Avrupa sosyal modelini yıkmakta olan devam eden ekonomik krizle şekillenen durumun avantajını kullanarak gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor.