3 Aralık 2010 Cuma

NATO’nun Yeni Doktrinine Hayır - Savaşa Hayır! (18 Kasım 2010)

"Avrupa Sol Partisi, NATO’nun yeni stratejik konseptini kınamakta, 18–21 Kasım’da Lizbon’da düzenlenen “NATO Karşıtı Zirve”yi ve bu hafta sonu tüm Avrupa’da düzenlenen diğer NATO karşıtı ve savaş karşıtı eylemleri desteklemektedir.

Soğuk savaşın sona ermesi ve 1991 yılında Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra NATO kendisini dağıtmak yerine genişlemiş ve küreselleşmiştir. “Terörle savaş” adı altında savaşa bulaşmış, 1999’da Yugoslavya’da, 2001’den beri Afganistan’da barbarca bir savaş yürütmüştür.

Biz; BM’nin daha da zayıflatılarak ve marjinalleştirilerek, NATO’nun yeni müdahaleci bir rol oynamasına ve “küresel polis” biçimine dönüşmesine tamamen karşıyız. NATO’nun yeni stratejik konsepti, gerginlikleri tırmandıracak ve yeni savaşlara yol açacak anakronik ve militarist bir modeldir. Bu yeni konsept; milyonlarca insan açlıktan ölürken ve sosyal koruma sistemleri var olan kapitalist kriz adına kökten biçimde kesilirken, günlük 4,2 milyar doları aşan küresel askeri harcamaları daha da arttıracaktır.


Biz; NATO’nun “ilk saldırı” temeline dayanan tehlikeli nükleer stratejisini ve ABD destekli “füze kalkanı” kurma planını kınıyoruz. Barış içinde bir Avrupa için dünyada tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması gereklidir.

Avro-Atlantikçiliğin ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Avrupa’da yeni bölünmeler ve yeni düşmanlıklar yaratıyor. Biz, NATO’nun yeni stratejik konsepti altında tasarlanan gelişmeyi değil, NATO-AB işbirliğinin sona ermesi talep ediyoruz. Biz bütün Avrupa ülkelerini, Afganistan’dan çekilmeye ve BM çerçevesinde sürdürülen 9 yıllık savaşın sona erdirilmesi için politik diyalog çalışmalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Avrupa Solu olarak inanıyoruz ki, askeri araçlar ve NATO’nun genişlemesi, 21. Yüzyıl’da dünyanın ve Avrupa’nın karşılaşacağı birçok güvenlik sorunlarının yanıtı olamaz.

NATO ortadan kaldırılmalıdır ve Avrupa halkları ve dünya için silahsızlanma, adil işbirliği ve ortak gelişme yoluyla barışı korumak amacıyla AGİT ve onun ilkelerine dayalı kapsamlı bir tüm Avrupa güvenlik sistemi kurulmalıdır."

AS (Avrupa Solu) Sekreterliği, Brüksel, 18 Kasım 2010 


Çeviri: Nezih Kazankaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder