5 Mart 2010 Cuma

Avrupa Sol Partisi Tüzüğü

Giriş

Bizler, bugünün sosyal ilişkilerinin farklılıklarımızı, tarihimizi ve ortak değerlerimizi temel alarak barışçı ve sosyal bir topluma doğru tutarlı bir dönüşümü için çabalayan Avrupa kıtasındaki alternatif ve ilerici Sol’un demokratik partilerini birleştirdik.

Bu yüzden bizler sosyalist, komünist ve işçi hareketinin, feminizmin, feminist hareketin ve cinsiyet eşitliğinin, çevreci hareketin ve sürdürülebilir kalkınmanın, barışın ve uluslararası dayanışmanın, insan haklarının, insanlığın ve anti faşizmin, ilerici ve özgürlükçü düşüncenin hem ulusal hem de uluslararası değerlerine ve geleneklerine bağlıyız. Kapitalist sömürüye, çevresel yıkıma, siyasi baskılara ve savaşlara, faşizme ve diktatörlüğe, ataerkil egemenliğe ve “diğerlerine” yönelik ayrımcılığa karşı verilmiş mücadelelerin geleneğinde birlikte çalışıyoruz.
Milyonlarca insanın toplumsal haklarını korumaktan esinlenmiş ve ona adanmış olan hareketimizin bu mirasını savunuyoruz. Bu mücadelelerin anılarını, bu mücadele yolunda verilen kurbanları ve çekilen acıları da unutmadan canlı tutuyoruz. Bunu, sosyalist ve komünist ideallere tamamen ters, demokratik olmayan stalinist uygulamaları ve suçları tartışarak yapıyoruz.

21 yy. ın başında kapitalist toplumlardaki siyasal ve ekonomik gelişmeler Sol partilere, demokratik hareketlere ve alternatif toplumsal güçlere ihtiyaç ve olanaklar yarattı. Doğu ve Batı’dan, Kuzey ve Güney’den daha fazla ülkenin entegre olacağı yeni bir boşluk olarak Avrupa, Sol güçler için siyasi öncülüğü yeniden üstlenmek için hem bir fırsat hem de bir yüzleşme alanıdır.

Bunları, sözde siyasi ve ekonomik seçkinleri tarafından insanların günlük yaşamlarına sokma istedikleri neo-liberal politikalarıyla birlikte mali egemenlik gruplarının kesin reddi ve kapitalizme alternatif geliştirme yoluyla yapıyoruz.
Ve bizler bunu farklılıklardan arınarak değil, birçok konu üzerinde farklı bakış açılarına sahip olarak yapmak istiyoruz ve yapmalıyız. Ama bizler, siyasi işlevsizleşmeye karşı direnişte ve özgürlüğü, eşitliği, adaleti ve dayanışmayı amacı olarak gören bir alternatif için mücadele vermekte birleştik.

Bu uluslararası yakınlaşmayla bizler:

Sol Avrupa’da ve dünyada toplumlarımızın şekillendirilmesinde sorumluluk almayı, siyasi alternatif üretmeyi, onları halk arasında beğenilir hale getirmeyi ve gereken çoğunluğu kazanmayı istiyor.

Liberal enternasyonalizm ve küreselleşme doğanın bir gerçeği değil, siyasi gelişmelerin ve kararların bir sonucudur. Bu yüzden bizler neo-liberal politikalara, savaşa ve askerileşmeye karşı duruyoruz. Tam şuanda insanlara dünyanın bir eşya olmadığı, barışın, demokrasinin, sürdürülebilirliğin ve dayanışmanın mümkün olduğu bir dünyanın cesareti ve güveni verilmelidir diyoruz.

1. Genel maddeler, bileşim ve üyelik

Madde: 1

Burada kısaca “AS” olarak anılacak olan “Avrupa Sol Partisi”, fikir birliği temelinde çalışan bağımsız ve egemen Avrupa sol kanat partilerinin ve siyasi örgütlerinin esnek, merkezi olmayan ortaklığıdır.

Madde: 2

AS’nin kurucu üyeleri, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin, birlikte çalışan ve Avrupa da ki siyasetin her seviyesinde siyasi programında (manifesto) belirtildiği üzere anlaşmalara, temel ilkelere ve siyasi amaçlara dayanan çeşitli şekillerde işbirliği gerçekleştiren sosyalist, komünist, kızıl-yeşil ve diğer demokratik partilerdir. Avrupa Sol’unun Tüzüğü üzerinde anlaşma Avrupa Sol Partisi üyeliğinin ilk koşuludur.

AS’ye üyelik siyasi programın amaçlarına ve ilkelerine katılan ve bu tüzüğü kabul eden her Avrupalı sol parti ve örgüte açıktır. Üyelikleri diğer üyeler tarafından onaylanacaktır.

Diğer partiler ve örgütler gözlemci statüsü için başvurabilirler ya da üyeler tarafında AS’ye gözlemci olmak üzere davet edilebilirler.

Madde: 3

Avrupa Sol’u aşağıdaki partilerden oluşur:

Tüm haklara sahip partiler ve siyasi örgütler

Gözlemci partiler veya örgütler

Avrupa Sol’unun tüm haklara sahip kurucu üyeleri şunlardır:

Avusturya Komünist Partisi

Demokratik Sosyalizm Partisi, Çek Cumhuriyeti

Estonya Sosyal Demokrat İşçi Partisi

Fransız Komünist Partisi

Demokratik Sosyalizm Partisi, Almanya

Solun, İlericilerin ve Hareketlerin Koalisyonu-Synaspismos, Yunanistan

İşçi Partisi, Macaristan

Komünist Yeniden Yapılanma, İtalya

Sosyalist İttifak Partisi, Romanya

Komünist Yeniden Yapılanma, San Marino

Slovakya Komünist Partisi

İspanya Komünist Partisi

Katalonya Birleşik Alternatif Sol’u, İspanya

Birleşik Sol, İspanya

İsviçre Emek Partisi

Madde: 4

AS Partisi, Avrupa Birliği’nin tüm resmi dillerinde olduğu gibi, AS üyesi partilerin bulunduğu her ülkenin resmi dilinde bir ad alır.

"Partit de L 'Esquerra Europea" or "Esquerra Europea" or "EE" in Catalonian

"Strana evropské levice" or "Evropská levice" or "EL" in Czech

"Party of the European Left" or "European Left" or "EL" in English

"Euroopa Vasakpartei" or "Euroopa Vasak" or "EV" in Estonian

"Parti de la Gauche Européenne" or "Gauche Européenne" or "GE" in French

"Partei der Europäischen Linken" or "Europäische Linke" or "EL" in German

"Κομμα της Ευρωτταικης Αριστερας" oder "Ευρωτταικη Αριστερα" or "EA" in Greek

"Európai Baloldali Párt" or "Európai Bal" or "EB" in Hungarian

"Partito della Sinistra Europea" or "Sinistra Europea" or "SE" in Italian

"Partido da Esquerda Europeia" or "Esquerda Europeia" or "EE" in Portuguese

"Partidul Stîngii Europene" or "Stînga Europeana" or "SE" in Romanian

"Európska lavicová strana" or "Európska lavica" or "EL" in Slovakian "Partido de la Izquierda Europea" or "Izquierda Europea" or "IE" in Spanish

Avrupa Sol’unun merkezi Brüksel’dedir.

Madde: 5

AS;

AB üye ülkelerindeki demokratik ve alternatif Sol’un ortak siyasi eylemlerine Avrupa düzeyindeki kadar katkıda bulunmayı;

Partilerin, üyelerinin ve sempatizanlarının toplumculuk, özgürlükçülük, çevrecilik, barışçılık gibi demokratik ve ilerici düşüncelerini ve eylemlerini geliştirmeyi ve bu nedenle günümüz kapitalizmine üstün gelmek ve toplumları dönüştürmek için gerekli olan, partilerin özgürlükçü, demokratik, barışçı, toplumsal, çevreci ve sürdürülebilir politikaları geliştirici eylemlerini desteklemeyi;

Varolan kapitalist ilişkilerin üstesinden gelebilme mücadelesinde demokratik yolları kullanmayı;

Her seviyede partilerin ve örgütlerin işbirliğini sağlamlaştırmayı;

Çözümlemelerinin karşılaştırılmasını ve Avrupa düzeyindeki yönelimlerinin koordinasyonunu ilerletmeyi;

Avrupa düzeyinde benzer hedefleri olan diğer siyasi örgütlerle işbirliği yapmayı;

Bizim değerlerimize ve amaçlarımıza uygun bir Avrupalı kimliği geliştirmeyi aktif bir şekilde destekleyecek “Avrupa halkla ilişkiler çalışması” yapmayı;

Avrupa çapında referanduma ve seçimlere hazırlanmada işbirliğini;

AS’nin ve üye partilerinin diğer parti, parti ağları ve DKÖ’lerle Avrupa çapındaki çalışmalarını hazırlamayı ve desteklemeyi her AS üyesinin veya siyasi örgütünün kendi ülkesiyle ilgili alacağı kararlar, yapacağı tercihler, kesinlikle ulusal partilerin tasarrufundadır.

AMAÇLAR

AS günlük yaşamın her alanında tamamen cinsiyet eşitliğini desteklemektedir. Feminizm, ?, ve cinsiyet demokrasisi AS’nin gelişmesinde işlev kazanmasında temel ilkelerdir.

Madde: 6

(1) AB üyesi devletlerden veya AB üyesi olmayan devletlerden gelen partiler veya siyasi örgütler, herhangi bir düzeyde parlamenter temsilcisi olmaksızın Avrupa Sol’unun tam haklara sahip üyesi olabilirler.

(2) AS üyeliği, AS’nin amaçlarına ve ilkelerine ters olmadığı sürece, Avrupa Birliğinin dışında olanlarda dahil, başka kurumlara üyeliği yasaklamaz. AS’nin yapısı, AS’ye siyasi olarak yakın olan siyasi örgütlerin eylemlerinde yer almasına izin verecek esnekliğe sahiptir. Buradaki ana ilke AS’nin temel duruşlarına siyasi uygunluktur.

(3) AS üyeliğine başvuru, Yürütme Kurulunun önerisiyle Başkanlar Konseyi ve Kongre tarafından tartışılır ve onaylanır.

(4) Tüzüğe ve siyasi amaçlara ciddi bir şekilde zarar veren üye partilerin veya siyasi örgütlerin eylemlere katılmalarının kalıcı veya geçici olarak ertelenmesi, veya AS üyeliğinin iptali, kabul edilme şartlarıyla aynı prosedürü içerir.
(5) Toplantılarda yer alan gözlemci partiler veya siyasi örgütler danışmandırlar. Yürütme Kuruluna inceleme veya karar alma için önerilerde bulunabilirler.

(6) AS’den ayrılmak isteyen üye partiler veya siyasi örgütler bunu resmi olarak açıklamak zorundadırlar.

2. AS'nin organları ve karar alma süreci

Madde: 7

Avrupa Sol’u aşağıdaki organlara sahiptir:

* Kongre
* Başkanlar Konseyi
* Yürütme Kurulu

Çalışma Yöntemi

Madde: 8

AS organlarının çalışmaları açık ve şeffaf olarak yapılır, belgeleri basılır. AS belgeleri ve materyalleri tüm üye partiler ve siyasi örgütlere sağlanır.

Cinsiyet demokrasisi değerlerine saygı duyularak, tüm organlarda (Başkanlar Konseyi hariç) %50 kadın olmalıdır.

Çoğulcu bir kurum olarak, AS’nin uygulamaları farklı duyarlılıkların haklarını koruyacak şekilde seçilir.

Madde: 9

AS diğer Avrupa organlarındaki ve ağlarındaki Sol’un parlamenter gruplarıyla yakın işbirliği için çabalar.

AS Avrupa Sol’u gençlik örgütleriyle işbirliği yöntemleri geliştirir.

Kongre

Madde: 10

Kongre:

Temel belgelerin ve tüzüğü onaylar ve uygular.

Başvuran partilerin veya siyasi örgütlerin girişini onaylar.

Kongre:

Rotasyon ilkesini benimseyen Başkanlar Konseyinin önerisi temelinde AS Başkanını ve Başkan Yardımcısını seçer;

Yürütme Kurulunun önerisi temelinde baş saymanı seçer;

Her üye partinin gösterdiği adaylarla uyumlu bir şekilde, her partinin iki üyesini içeren Yürütme Kurulunu seçer;

En az üç olmak üzere tek sayı olacak şekilde denetçi seçer;

Yürütme Kurulunun yedek üyelerini seçer

Başkanlar Konseyiyle uyum içinde eylem planını oluşturur.

AS’nin siyasi değerlendirmelerine karar verir ve Yürütme Kuruluna tavsiyede bulunur.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için dikkatli bir şekilde yol gösterir.

Yürütme Kurulu tarafından sunulan önceden belirlenmiş bir süre için gerçekleştirilen eylemler için hazırlanan raporu yorumlar;

Siyasi gelişmelerle ve özel sorularla ilgili üye partiler ve siyasi örgütler arasında/birlikte tartışmalar önerir;

Madde: 11

Kongre en azından her iki takvim yılında bir kez toplanmalıdır. Olağanüstü Kongre toplanmasına da karar verebilecek olan Yürütme Kurulu tarafından toplanır.

Kongre bir sonraki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden en az altı ay önce toplanmalıdır.

Kongreler, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya AS üye partilerinin veya siyasi örgütlerinin bulunduğu Avrupa Devletlerinde sıra ile yapılır.

Kongre delegelerin en az %25’inin isteğiyle toplanabilir.

Madde: 12

Kongre:

Her üye partinin 12 delegesini içerir. Bir sonraki Kongre için gereken delege sayısı o Kongrede belirlenir.

Delegeler kendi partileri tarafından seçilir.

Kuruluş Kongresi için gerekli delege sayısı Başkanlar Konseyi tarafından belirlenir. Partilerin delege sayısının tümünü kullanması gerekli değildir.

Oy kullanma hakkı olmayan diğer tüm katılımcılar, gözlemciler:

Örn:

Gözlemci partilerin ve örgütlerin temsilcileri,

Delege olmayan Yürütme Kurulu üyeleri

Davetliler, konuklar, Avrupa Parlamentosundaki Sol Grupların üyeleri, Ulusal Parlamento üyeleri ve diğer Avrupa kurumlarındaki temsilciler.

Madde: 13

Ayrıca, Yürütme Kuruluna diğer parti örgütlerin temsilcilerini Kongreye davet etme izni verilmiştir.

Başkanlar Konseyi

Madde: 14

Başkanlar Konseyi yılda en az iki kez toplanır.

Üyeleri:

Tüm üye partilerin başkanları

AS Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Başkanlar Konseyi diğer EL organlarının temsilcilerini veya EL üye partilerinin sorumlularının bu toplantılara katılmaya davet edebilir.

AS Kuruluş Kongresi hazırlıkları için bütün üye partilerin başkanlarının bulunduğu bir ön başkanlar konseyi oluşturulmuştur.

Madde: 15

Başkanlar Konseyinin, Yürütme Kurulu nazarında, girişimde bulunma ve önemli siyasi konularda itiraz hakkı bulunur.

Başkanlar Konseyi, Yürütme Kurulu ve Kongreden geçen çözümleri ve tavsiyeleri benimser.

Başkanlar Konseyi AS üyeliğine başvuruları karara bağlar.

Yürütme Kurulu

Madde: 16

Yürütme Kurulu'nu:

Başkan ve Başkan Yardımcısı

Sayman

Kongre tarafından her üye partiden üzere cinsiyet kotası temelinde seçilecek olan iki üye

Sekretarya Başkanı (oy hakkı olmaksızın) oluşturur.

Madde: 17

Yürütme Kurulu toplantıları yılda en az dört kez yapılır.

Yürütme Kurulunun toplanması üye bir parti veya siyasi örgüt tarafından istenebilir.

Madde: 18

Yürütme Kurulu Başkanlar Konseyiyle uyum içinde Kongre kararlarını ve yönelimleri uygular.

AS’nin Kongreler arasında siyasi rehberliğini yapar. Planlar önerir ve siyasi girişimleri başlatır, konferanslar veya toplantılar düzenler. Çalışanlarının ve konularının Kurul tarafından seçilip belirlendiği, kalıcı veya kısa süreli çalışma grupları oluşturur.

Yürütme Kurulu Kongreyi toplar, önerilerin zamanını ve yerini ayarlar, ve içtüzüğü ve gündemi ortaya koyar.

Yürütme Kurulu Kongre tarafından oluşturulan eylem planıyla ve Başkanlar Konseyiyle uyumlu olacak şekilde özel siyasi konularda ve sorunlarda geçici çalışma grupları oluşturma konusunda yetkilendirilmiştir.

Başkanlık

Madde: 19

Başkan Kongre tarafından seçilir. AS Başkanlığı için aday Başkanlar Konseyi tarafından bir sonraki kongreye kadar sunulur. Adaylık rotasyon ilkesine uygun olmalıdır.

Başkanlar Konseyi önerisiyle Kongre cinsiyet kotası temelinde Başkan Yardımcısı seçer.

Madde: 20

Başkanlığın bir sonraki olağan kongreye kadar boş kalması durumunda, Yürütme Kurulu sonraki Kongreye kadar geçici bir başkan belirleyebilir.

Madde: 21

Başkan aşağıdaki görevleri Sekretarya yardımıyla yerine getirmek zorundadır:

Yürütme Kurulunun olağan işlerinin yürütülmesini ve toplantılarının hazırlanmasını sağlamak,

Tüm gözlemci partilerle yakın ilişkileri geliştirmek

AP’de ve diğer Avrupa/Uluslararası kurumlarda üyeleri olabilecek Sol partilerin bulunduğu Parlamenter Gruplarla bağlantıyı sağlamak,

AB kurulları, sendikalar, hükümet dışı örgütler ve kurumları da içeren örgüt temsilcileriyle kurulacak bağlantılarda AS’yi temsil etmek,

Başkan Yardımcısı, Başkana görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur.

Sekretarya

Madde: 22

Sekretarya AS organlarının kararlarını uygular. Başkan tarafından yönetilen yardımcı bir komitedir. Yürütme Kurulu kendi bileşimi ve işlevinden, finansmanı ve personeli içerecek şekilde sorumludur.

3.AS’nin finanse edilmesi

Madde: 23

AS kendisini üyelik aidatları, katkılar, kamu yardımlarıyla finanse eder.

Başkanlar Konseyi ve Yürütme Kurulu önerisiyle Kongre üyelik aidatlarını ve kamu yarımlarının kabul edilmesini kurala bağlayan mali tüzük kabul eder.Yürütme Kurulu bütçe yapar.

4.Genel Uyarılar

Madde: 24

Bu tüzüğün ve Manifesto’nun değiştirilmesi her üye partinin dikkatli bir şekilde tartışmasından sonra Kongre kararına bağlıdır.

AS’nin Dağılması

Madde: 25

AS’nin dağılması kongre kararı gerektirir. AS’nin her türlü mal varlığı gibi yükümlülükleride dağılma anında partilerin mali katkılarına göre bölünür.

Kuruluş Kongresinin Geçici Maddeleri

Madde: 26

Değiştirilmediği sürece kuruluş kongresinin kuralları AS’nin ilk olağan kongresine kadar geçerlidir. Bu süreç boyunca bütün partilerin belirlenen üyelik durumlarını yetkili kurulları tarafından kendi tüzüklerine göre onaylama fırsatı vardır.

Avrupa Sol Partisi Kuruluş Kongresi

Roma, 8-9 Mayıs, 2004

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder