11 Temmuz 2010 Pazar

Nükleer Güvenliğe Ulaşmanın Tek Yolu Nükleer Bombaların Ortadan Kaldırılmasıdır

İlk atom bombası 65 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'yi yok ettiğinde, uygarlık ve insanlık için önemli bir dönüm noktası olmuştu.

O zamandan beri gezegeni, çevreyi, denizleri ve kıtaları, hayvanları ve bütün bir insan cinsini yok edecek kapasiteye sahip nükleer silahların tehdidi altında yaşıyoruz. 1955 Russel-Einstein Manifestosu'ndan kısaca belirtildiği gibi: “Burada, önünüze koyduğumuz sorun katı ve korkunç ve kaçınılmazdır: İnsan ırkına bir son mu vereceğiz; yoksa insanlık savaştan vazgeçecek mi?

İnsanlık hala savaştan vazgeçmiş değil ama uzun bir süre sonra olsa da nükleer silahların olmadığı bir dünya görüşü uluslararası düzeyde konuşulmaya başlandı. “Nükleersiz, Barışçı, Adil ve Sürdürülebilir bir Dünya” başlıklı uluslararası bir STK konferansı bu görüşün nasıl gerçekliğe dönüştürülebileceğine dair fikirlere güç verecek. Tüm dünyadaki barış hareketleri NÜKLEERE HAYIR! hedefimize ulaşmak için güçlerini ve cesaretlerini gösterecekler.


Avrupa Sol Partisi barış hareketinin bir parçasıdır ve her türlü nükleer, stratejik ve taktik bombanın vemini-nükleer silahların olmadığı bir dünya için mücadele etmektedir.
  • Nükleer bombaların ortadan kaldırılmasının nükleer güvenliği sağlamanın tek yolu olduğuna inanıyoruz;
  • Tüm ABD'de nükleer silahlarının Avrupa'dan çekilmesi için kampanyalar yapıyoruz;
  • Avrupa'daki tüm NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını talep ediyoruz;
  • Atom silahlarını ve taşıyıcı sistemlerini modernize edecek tüm planlara karşıyız;
  • Nükleerden Arınmış Bölgeler için mücadele ediyoruz.
Askeri kamplaşma mantığına ve Avrupa askeri yapılarını inşa etme girişimlerine karşıyız. NATO'nun nükleer saldırıda önce davranma stratejisini tamamen reddediyoruz ve uzun süredir devam eden NATO'nun dağıtılması talebimizi Lizbon, Portekiz'de 19-21 Kasım'da yapılacak bir sonraki NATO zirvesinde protestolarla güçlendireceğiz.

Afganistan'daki Teröre Karşı Savaş sona erdirilmelidir. Eğer bu başarılamazsa savaş kalıcı olacak. Afganistan'ın yeni bir savaş stratejisine değil yeni bir özgürlük stratejisine ihtiyacı var.
Çözüm yolu sivil ve askeri değildir, ama askeri yerine sivildir. Barış ancak bütün yabancı askerler Afganistan'dan çıktıktan sonra şans bulacaktır. Savaşı ve askerileşmeyi politik araçlar olarak görmüyoruz ve herkesin güvenliğinin garanti edildiği bir strateji istiyoruz. Silahsızlanma ve askeri sanayilerin dönüştürülmesi esas konulardır.

Hepsinden öte, güvenlik mutlaka barış ve güvenlik, silahsızlanma ilkelerini temel almalı, çatışmaların uluslararası hukuka ve reforme edilmiş ve demokratikleştirilmiş bir BM'nin ilkelerine uygun politik ve sivil araçlarla çözülmesi sağlanmalıdır. Böyle kollektif bir sistem aynı zamanda enerji güvenliği, çevre ve insan hakları alanlarında güvenliği ve gelişmeyi garanti edecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder